Om

Blodkredsløbet, lymfesystemet, det endokrine system og nervesystemet er fire overordnede systemer i kroppen. Sideløbende med disse opererer kineserne med det elektriske system. Det elektriske system kommunikerer til og stimulerer andre systemer, og det er bygget op som 14 meridianer eller energistrømme tæt på kroppens hudoverflade.

Langs energistrømmene ligger akupunkturpunkterne, og aktiveres/stimuleres de, påvirker de den energifunktion, som de er forbundet med. Det sker i praksis ved, at akupunktøren stikker en nål i de punkter på meridianen, hvor der er behov for ekstra stimulation. Det styrker den dårligt fungerende energifunktion, og samtidig styrker det meridianernes indbyrdes kredsløb og genopretter balancen i kroppen.

Når man behandler med akupunktur, sker der en kraftig forbedring af kroppens immunforsvar. Man ved, at koncentrationen af hvide blodlegemer, som er en vigtig del af kroppens immunforsvarssystem, kan blive op til firedoblet efter en behandling.

Akupunktur virker som smertestiller, og i Kina bruger man af og til akupunktur som smertestiller ved operationer. I den vestlige del af verden er denne side af akupunkturen så småt ved at vinde indpas. I forhold til smertelindring ved bl.a. fødsler.

Når den tynde, sterile engangsnål stikkes ind i huden fornemmes det ikke som smerte, men blot som et lille stik i huden.