AMD (øjenforkalkning)

Behandling af AMD med akupunktur.

 

Fakta om AMD ( Aldersrelateret Makula Degeneration, tidligere kaldet øjenforkalkning):

 

Mellem 10 og 12 % af alle danskere over 60 år bliver ramt af AMD og det er den største årsag til blindhed i den vestlige verden.

85% af disse rammes af tør AMD og 15 af den våde AMD. Øjenlægerne har i dag ingen behandling der kan stoppe langsom tab af synet.

Thomas Borgå (akupunktør) og Hans Bleshøy (optometrist Phd) har i 2014 færdiggjort danmarks første kliniske undersøgelse af AMD patienter og akupunkturbehandling. Jeg har været så heldig at være på et kursus afholdt at Thomas Borgå og Hans Bleshøy, for at lære denne behandlingsform.

Du kan se det kliniske studie her : http://aku-huset.dk/wp-content/uploads/AMD-Klinisk-unders%C3%B8gelse-2014-.pdf

 

Hvad er AMD?

 

Den tørre AMD: Denne har et langsomt forløb, hvor evnen til at se detaljer forringes. Man får sværere ved at læse og køre bil, og har behov for at rykke tættere på TV'et. Det kan blive nødvendigt med hjælpemidler til læsningen og TV. Orienteringssynet mistes dog ikke som følge af AMD.

Den våde AMD: En blødning giver anledning til akutte symptomer med voldsom synsforringelse og skævvridning af synsbilledet. Dette kaldes metamorfopsi, hvor lige linjer bugter, bogstaver knækker over og ansigter forvrænges.

Den våde AMD har typisk et mere akut forløb end den tørre.

Både tør og våd AMD kan behandles, men der er større succesrate ved den tørre.

Patienter med AMD bør altid tage vitaminer, der går dog ca 2 år inden disse begynder at virke.

 

Behandlingen:

 

Når jeg behandler AMD bruger jeg som udgangspunkt et akupunktur-punktsæt som har den kliniske beviste effekt på AMD, der ud over laver jeg en individuel vurdering af patienten. Denne vurdering beror på patientens tilstand, fysisk og psykisk, medicin som patienten tager og eventuelle traumer. Ud fra den individuelle vurdering kan der suppleres med flere punkter, øreakupunktur, let massage eller tapping / aku-tapping.

 

Er der bivirkninger?

 

Ja, der kan være bivirkninger. Typisk kan patienten føle stor træthed efter behandlingen og der kan være humørsvingninger. Disse bivirkninger en helt almindelige i starten og ganske ufarlige.

Positive bivirkninger: Det er ikke unormalt at patienten i forløbet oplever en bedring på en lang række punkter. Bedre nattesøvn, bedre humør, psykisk mere stabiltet, lavere blodtryk, mindre hovedpine, mindre tinnitus, mindre oppustethed og ufrivillig vandladning forbedres. Det er heller ikke unormalt at behovet for smertestillende medicin, antidepressiv medicin og sovemedicin reduceres.

 

Hvad er det akupunkturen gør?

 

Som med behandling af andre lidelser arbejder man via nålene med kroppens egne ressourcer. Man styrker kroppens energisystem, bevæger energien og regulerer ubalancer. Ved AMD har man desuden lavet research, der påviser at visse punkter har en meget gavnlig virkning på synet.

 

Behandlingsforløb og priser:

 

1. Det er en god ide at patienten, før behandlingens start, får målt sit syn hos en optiker. Dette er ofte gratis eller koster et mindre beløb. Alternativt kan man få lavet en Aavanceret synsundersøgelse med OCT scanning hos Bleshøy Optometri i Skive. Pris kr. 1.485,-

 

2. 15 akupunkturbehandlinger over ca. to måneder, der gives to behandlinger i ugen, dette er meget vigtigt. Pris 5995,- ( patienten skal binde sig til 15 behandlinger. Dette er vigtigt, da nogle få først mærker en effekt her. Det er dog helt i orden at stoppe efter første gang).

 

3. Herefter bør patienten igen få lavet en synsmåling.

 

4. Hvis patientens syn er bedret efter de 15 behandlinger fortsættes der med 15 behandlinger fordelt over 9-10 måneder. Pris 5495,- Hvis patientens syn ikke er bedret afsluttes behandlingen.

 

5. Herefter behandles individuelt med 1 behandling hver 4-8 uge. Pris 350,- pr. behandling.

Der gives tilskud fra "danmark"

Der gives ingen garanti på behandlingerne. De kliniske studier viser at 55% har et målbart bedre syn. Derudover var der patienter, der følte at de så bedre. Altså ingen garantier, det værste der kan ske er, at der ingenting sker.

Husk at vore forventninger og mål kan være forskellige og ofte ser man at de flytter sig. Derfor vil jeg efter de første 15 behandlinger have en længere samtale med patienten og evt. pårørende, om hvordan de synes det er gået.

 

Hvor lang tid tager behandlingen?

 

Behandlingen tager ca. 1 time hver gang. Der gives to behandlinger på denne time og patienten skal ligge med nålene i 22-25 min. for hver af de to behandlinger. De gives fortløbende, altså uden pause.

Det er vigtigt at patienten den første gang medbringer medicin, medicinkort eller indlægssedler.

Første gang skal patienten regne med 1,5-2 timer da denne lidelse kræver en meget grundig gennemgang af sygdomshistorie, medicinforbrug, livsstil osv.

 

Pårørende er meget velkomne.

 

Holder det?

 

De kliniske studier viste ingen forringelse fra 3. måned til 6. måned. Erfaringen viser indtil videre at effekten er overraskende holdbar hvis man påregner en vedligeholdende behandling hver 4-8 uge. Dette for at vedligeholde effekten og forebygge tilbageskridt. Hvor mange uger der skal gå, beror på individuelle skøn og mange gange prøver man sig frem.

Voldsomme fysiske og psykiske påvirkninger kan give midlertidig forringelse af synet, men har patienten haft effekt af akupunkturen kan man hurtigt rette op på dette igen.

Forløb med mange smerter, der kræver et højt forbrug af gigtmedicin m.m. eller depression der skal behandles med medicin, er hyppige årsager til forringelse.

Oplever man forringelse af synet, så kontakt mig hurtigst muligt. Jo hurtigere behandlingen sættes i gang jo hurtigere kommer synsskarpheden igen.

Klinik Foldberg • Fruevej 24 • 7900 Nykøbing Mors • 30667788 • foldberg@gmail.com